Dirk Bal (1964) is realistisch autodidact kunstenaar en heeft na een lange zoektocht naar het meest passende onderwerp besloten om het zoeken te staken en te kiezen voor de rust en stilte die hij als een rode draad door zijn bestaan laat lopen.

Zijn niet te stuiten drang naar ontwikkeling staat hem wel eens in de weg maar telkens weer weet hij zijn omgeving te verrassen. Het realisme, de symboliek en de speurtocht naar een bijna ultieme balans die hij put uit de wiskundige getallenreeks van Fibonacci drijven hem tot de staat van verwondering.

Die verwondering, opgebouwd volgens strakke regels en principes, zijn bepalend voor zijn ogenschijnlijke alledaagsheid in zijn werk. Het doel van zijn compositie is het bereiken van acceptatie in het paradigma van hetgeen zichtbaar is. Alsof we in het achteloos voorbijlopen worden getroffen door de schoonheid van de eenvoud. Op welke manier dan ook.

Het stilleven, het model en een combinatie van deze twee zijn kenmerkend voor de werken die hij creëert. Op geheel eigen wijze combineert hij bijna tegen de regels in het model, de symboliek en het stilleven. Met Vermeer als één van zijn grote inspiratiebronnen en de volgens Dirk Bal totale afhankelijkheid van het licht probeert hij dagelijks die verstilling vast te leggen.

Dirk Bal, een schijnbaar alledaagse meester die op zoek blijft naar licht.. stilte.. balans en rust.